REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH Turkey, Recep Tayyip Erdogan, Somalia Mogadishu Training and Research Hospital
REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH Turkey, Recep Tayyip Erdogan, Somalia Mogadishu Training and Research Hospital

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Deputy Hospital Director

Updated: 02/03/2019


Dr. Ahmed Ibrahim Nageye
PhD in Economics


e-postamrnageeye@yahoo.com

EĞİTİM  :

  • Erciyes Üniversitesi, KAYSERI, Sosyal Bilimler Enstitüsü,İktisat , Doktora, 2012- 2017.
  • Malaya Üniversitesi, MALAYSIA, Sosyal Bilimler Enstitüsü,İktisat, Yüksek Lisans2008.
  • Mogadişu Üniversitesi, Somalia, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Lisans2005.
  • Ahmed Gurie Lisesi, Mogadişu-Somalia, 1999.

KİŞİSEL BİLGİLER  :

  • Doğum Tarihi - Yeri: 10.02.1982 - Mogadishu
  • Uyruğu: Somali
  • Medeni Durumu: Evli

İŞ DENEYİMİ         :

2018 (Ocak – Devam

Mogadişu Somali Türkiye Recep Tayyip Erdoğan  Eğitim ve Araştırma Hastanesi, MOGADİŞU-SOMALIA, 

 Hastane Yönetici Yardımcısı

2015 (Haziran) – 2018 (Ocak)

SİMAD Üniversitesi, İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi, MOGADİŞU-SOMALIA, Dekan ve Öğretim Görevlisi

2012 (Ocak) – 2012 (Haziran)

Hormud Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, MOGADİŞU-SOMALİAÖğretim Görevlisi(Part-time)

2010 (Ocak) – 2012 (Ekim)

SİMAD Üniversitesi, İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi, MOGADİŞU-SOMALIA, Dekan Yardımcısı ve Öğretim Görevlisi

2010 (Ocak) – 2012 (Ekim)

Mogadişu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, MOGADİŞU-SOMALIA,Öğretim Görevlisi(Part-time)

YABANCI DİL VE BİLGİSAYAR BİLGİSİ:

  • Türkçe (İyi), İngilizce (Çok İyi), Arapça (Çok İyi)
  • Ms Office( Word, Excel, Powerpoint, Access), SPSS, E-Views ve STATA

MESLEKİ İLGİ ALANLARI:

Genel Ekonomi,  Ekonomi Büyüme, Ekonometri ve Sağlık Ekonomisi.

AKADEMİK ÇALIŞMALAR :

Yüksek Lisans Tezi:

Malaya Üniversitesi, Malaysia, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,İktisat Yüksek Lisans Programı, Kuala Lumpur, 2008

Tez Adı: “Somalide yoksulluk belirleyicileri”

Tez Danışmanı: Prof.Dr. Pazim @ Fadzim Bin Othman

Doktora Tezi:

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Doktora Programı, KAYSERİ, 2017                     

Tez Adı: “Doğu Afrika Topluluğu’nda Ekonomik Büyüme ile Eğitim ve İstihdam Arasındaki İlişki”

Tez Danışmanı: Prof.Dr. Ekrem ERDEM

VERMİŞ OLDUĞU DERSLER      :

Lisans: Mikro İktisat, Makro İktisat, Yönetim Ekonomisi,Matematik İktisat, Ekonometri Giriş I, SPSS ve Eviews uygulamaları ve Mühendislik Ekonomisi.