Deputy Hospital Director
02.03.2019


Dr. Ahmed Ibrahim Nageye
PhD in Economics


e-postamrnageeye@yahoo.com

EĞİTİM  :

  • Erciyes Üniversitesi, KAYSERI, Sosyal Bilimler Enstitüsü,İktisat , Doktora, 2012- 2017.
  • Malaya Üniversitesi, MALAYSIA, Sosyal Bilimler Enstitüsü,İktisat, Yüksek Lisans2008.
  • Mogadişu Üniversitesi, Somalia, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Lisans2005.
  • Ahmed Gurie Lisesi, Mogadişu-Somalia, 1999.

KİŞİSEL BİLGİLER  :

  • Doğum Tarihi - Yeri: 10.02.1982 - Mogadishu
  • Uyruğu: Somali
  • Medeni Durumu: Evli

İŞ DENEYİMİ         :

2018 (Ocak – Devam

Mogadişu Somali Türkiye Recep Tayyip Erdoğan  Eğitim ve Araştırma Hastanesi, MOGADİŞU-SOMALIA, 

 Hastane Yönetici Yardımcısı

2015 (Haziran) – 2018 (Ocak)

SİMAD Üniversitesi, İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi, MOGADİŞU-SOMALIA, Dekan ve Öğretim Görevlisi

2012 (Ocak) – 2012 (Haziran)

Hormud Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, MOGADİŞU-SOMALİAÖğretim Görevlisi(Part-time)

2010 (Ocak) – 2012 (Ekim)

SİMAD Üniversitesi, İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi, MOGADİŞU-SOMALIA, Dekan Yardımcısı ve Öğretim Görevlisi

2010 (Ocak) – 2012 (Ekim)

Mogadişu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, MOGADİŞU-SOMALIA,Öğretim Görevlisi(Part-time)

YABANCI DİL VE BİLGİSAYAR BİLGİSİ:

  • Türkçe (İyi), İngilizce (Çok İyi), Arapça (Çok İyi)
  • Ms Office( Word, Excel, Powerpoint, Access), SPSS, E-Views ve STATA

MESLEKİ İLGİ ALANLARI:

Genel Ekonomi,  Ekonomi Büyüme, Ekonometri ve Sağlık Ekonomisi.

AKADEMİK ÇALIŞMALAR :

Yüksek Lisans Tezi:

Malaya Üniversitesi, Malaysia, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,İktisat Yüksek Lisans Programı, Kuala Lumpur, 2008

Tez Adı: “Somalide yoksulluk belirleyicileri”

Tez Danışmanı: Prof.Dr. Pazim @ Fadzim Bin Othman

Doktora Tezi:

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Doktora Programı, KAYSERİ, 2017                     

Tez Adı: “Doğu Afrika Topluluğu’nda Ekonomik Büyüme ile Eğitim ve İstihdam Arasındaki İlişki”

Tez Danışmanı: Prof.Dr. Ekrem ERDEM

VERMİŞ OLDUĞU DERSLER      :

Lisans: Mikro İktisat, Makro İktisat, Yönetim Ekonomisi,Matematik İktisat, Ekonometri Giriş I, SPSS ve Eviews uygulamaları ve Mühendislik Ekonomisi.