Tarihçemiz
02 Ağustos 2022             12 Mayıs 2012 tarihinde başlayan hastane inşaatı,14 Eylül 2013 tarihinde tamamlanmış olup Ağustos 2014 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlamıştır. 205 yataklı olan hastanemiz, Eğitim ve Araştırma Hastanesi statüsündedir. Yani; yalnızca hasta tedavisi değil aynı zamanda hekim ve diğer sağlık personeli yetiştirmek için de önem arz etmektedir. Toplamda 63.000 m2 olan kampüs alanında aynı zamanda Lojman, Hemşirelik Okulu ve Cami de bulunmaktadır. Hastane otoparkının 400 araç kapasitesi mevcuttur.

           Hastanemizde poliklinikler, yataklı servisler, ameliyathaneler, doğum salonları, yoğun bakım ünitesi, MR, tomografi ve taş kırma üniteleri aktif şekilde çalışmakta olup diyaliz, kemik dansitometri, fizik tedavi ünitesi ve yanık ünitesi ise kısa süre içinde faaliyete geçecektir.

                  25.01.2015 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN'ın teşrifleriyle hastanemizin resmi açılışı yapılmıştır.
https://youtu.be/nWDOMFeRdxA