2021 TIPTA UZMANLIK SINAVI (TUS)
13 Şubat 2021

25.02.2021 tarihi saat 14.00’de Sağlık Bilimleri Yüksek Okulunda TUS Sınavı yapılacaktır. Sınava katılmak isteyenler 09-22 Şubat 2021 tarihleri arasında Hastane Eğitim Ofisine başvuru yapacaklardır. Sınav başarı sırasına göre, müracaat edenlerin arasından şartları uygun olanlar ile  Hastane Başhekimliğimiz arasında sözleşme yapılarak  işe başlatılacaklardır.


The Medical Residence Entery Exam (MREE) will be held at the Health sciences school on 25.02.2021 at 14:00. Those who wish to take the exam should make their applications between 09-22 February 2021 to the Education Office.According to their order of success,the applicants who conform with the terms will be contracted and hired by the hospital management.


TUS Yönergesi.pdf