2022 TIPTA UZMANLIK SINAVI YAPILACAK
13 Eylül 2022


(EN) The Medical Residency Entrance Exam (MREE) will be held at the Health sciences faculty on 13.10.2022 at 14:00. Those who wish to take the exam should make their applications between 19 September -06 October 2022 to the Human Resources Office.
According to their order of success,the applicants who conform with the terms will be contracted and hired by the hospital management.
For more information about the Exam please chek the PDF file below 
Mree2022-Application-Guide 2022.pdf

(TR) 13.10.2022 tarihi saat 14.00’de Sağlık Bilimleri  Fakültesinde TUS Sınavı yapılacaktır. Sınava katılmak isteyenler 19 Eylül-06 Ekim 2022 tarihleri arasında Hastane insan kaynakları Ofisine başvuru yapacaklardır. Sınav başarı sırasına göre, müracaat edenlerin arasından şartları uygun olanlar ile  Hastane Başhekimliğimiz arasında sözleşme yapılarak  işe başlatılacaklardır.
Sınav ile ilgi bilgi almak için lütfen ekteki PDF dosyasını tıklayın.
TUS Yönergesi 2022.pdf