SOMALİ’DE İLKLER, BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
21 Kasım 2022

         Somali’deki en kapsamlı hastane olan Mogadişu Somali – Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Beyin ve Sinir Cerrahisi kliniğinde geçtiğimiz aylarda birçok ilke imza atılmıştır. Asistan eğitiminden ameliyat çeşitliliğine, yoğun bakımdan hastane dosya ve sistemlerine kadar birçok noktada gelişmelere imza attığımız kliniğimizde, aktif olarak beyin tümörleri, beyin damar bozuklukları, anevrizmalar, AVM’ler, kafa travmaları, beyin kanamaları, spinal tümörler, dejeneratif omurga hastalıkları, beyin ve omurga enfeksiyonları, periferik sinir yaralanmaları, pediatrik nöroşirurji, hidrosefali ameliyatları, doğumsal orta hat defektleri, bel ve boyun fıtıkları, omurga çıkıkları, tuzak nöropati ve mikrovasküler dekompresyon ameliyatları uygulanmaktadır.

15 Ağustos’tan günümüze kadar hastanemizde ve Somali’de kliniğimiz tarafından gerçekleştirilen ilkler:

Yapılan işlemler:

 • İlk defa üst servikal travmada enstrümantasyon uygulandı.
 • İlk defa ponsgliomu eksizyonu yapıldı.
 • İlk defa spinal dejeneratif omurga korreksiyon cerrahisi uygulandı.
 • İlk defa anevrizma kanamasına dijital substraksiyon anjiyografisi yapılarak ameliyatta başarılı bir şekilde klipleme yapıldı.
 • İlk defa interhemisferik yaklaşım ile orta hat beyin tümörü ameliyatı gerçekleştirildi.
 • İlk defa transkallozal yaklaşım ile 3. ventrikül tümörü ameliyatı gerçekleştirildi.
 • İlk defa kraniyal AVM eksizyonu yapıldı.
 • İlk defa retrosigmoid yaklaşım ile pontoserebellar köşe tümörü ameliyatı gerçekleştirildi.
 • İlk defa park bench pozisyonunda hasta opere edilerek serebellar tümör eksizyonu yapıldı.
 • İlk defa kraniyoservikal bileşkeye transoral yaklaşım ile klivus alt ucundan mermi eksizyonu yapıldı.
 • İlk defa vertebral uzun segment stabilizasyon cerrahisi gerçekleştirildi.
 • İlk defa orbitozigomatik yaklaşım ile ön fossa+intraorbital tümör cerrahisi gerçekleştirildi.
 • İlk defa kaide tümörü cerrahisi gerçekleştirildi.
 • İlk defa periferik sinir grefti nakli gerçekleştirildi.
 • İlk defa frontal lobektomi ve ilk defa hemisferektomi gerçekleştirildi.
 • İlk defa talamik tümör eksizyonu yapıldı.
 • İlk defa hipofiz tümörü cerrahisi yapıldı.
 • İlk defa semisitting pozisyonda 4. ventrikül tümörü cerrahisi yapıldı.
 • İlk defa yoğun bakım takiplerinde ekibimiz tarafndan trakeotomi açıldı.

Eğitim:

 • Dünyanın dört bir yanından birçok konferansa ve eğitim seminerine Zoom üzerinden katılım gerçekleştirildi.
 • Akademik takvim oluşturuldu, haftada 4 ile 10 saat arası yüz yüze birebir eğitim gerçekleştirildi.
 • 100 Gb üzerinde beyin cerrahisi textbook arşivi oluşturularak Cloud sistemi üzerinden paylaşım sağlandı.
 • Makale sunumları günleri düzenlendi ve makalenin A’dan Z’ye nasıl incelenmesi gerektiği anlatıldı.
 • Akademideki kavramlar anlatılarak asistan doktor başına araştırma konuları belirlendi, tartışmalar düzenlendi.
 • İlk defa hastane bünyesinde beyin cerrahisine ait yoğun bakım yatağı alındı. Yoğun bakımda ilk defa hasta takibi başladı.
 • Sıvı elektrolit dengesi, AÇT, nefrotoksik/hepatotoksik ilaç takibi, sedatif ajanlar, pulmoner rehabilitasyon vb. konular uygulamalı olarak yoğun bakımda gösterilmeye başlandı.

Akademik çalışmalar:

 • İlk defa Somali’de beyin cerrahi ile ilgili akademik çalışmalar yapılmaya ve yazılmaya başlandı.
 • İlk defa bir orijinal çalışma yapılarak uluslararası platformda sözlü sunum olarak kabul edildi.
 • İlk defa kongreye poster sunumu ile başvuruldu ve 12 poster, bildiri olarak kabul edildi.
 • İlk defa hastanemiz bünyesindeki etik kurula birden çok araştırma başvurusunda bulunuldu ve etik kurul onayı alındı.
 • İlk defa vaka havuzu oluşturulmaya başlandı ve casereport listesi kuruldu.
 • İlk defa orijinal çalışmalar yazılarak uluslararası SCI dergilerde yayımlanmak üzere hazırlanmaya başlandı.

Klinik düzeni:

 • Vizit saatleri belirlendi, sabah ve akşama vizit konuldu.
 • Hastanenin hem dijital hem de analog dosyalama sisteminde ilk defa anamnez, progress, hasta onamı, kan sonuçları, EKG, hasta görüntüleme raporları, hasta sevk formu ve yatış kağıdından oluşan sıralı düzenli dosyalama sistemine geçildi.
 • Hastalardan ameliyat için alınan onamlar baştan sonra değiştirilerek ilk defa bölüme ve hastalığa özgü onam standartizasyonu sağlandı.
 • Ameliyat ve sunum günleri baştan revize edildi, revize haline uygun akademik takvim oluşturuldu.

Hastanemizin ve kliniğimizin kalitesinin dünya standartlarına ulaşması için emin adımlar ile ilerliyoruz. Bu süreçte emekleri ve özverileri büyük olan asistan doktorlarım Dr. Mohamed Said ADEN’e, Dr. AbdiazizSIAD’a, Dr. Mohamed FARAH’a ve Dr. AbukarMahamadOSMAN’a, Türkiye’deki eğitimlerini tamamlayarak hastanemize ilk defa uzman doktor olarak Ekim ayının ortasında dönüş yapan Op. Dr. Abdirizak Ali ABUKAR’a ve Op. Dr. RaqiibAbdirahmanMUBARİK’e göstermiş oldukları gayretten dolayı teşekkür ederim.

 

Op. Dr. Çağhan TÖNGE

Beyin ve Sinir Cerrahisi Eğitim ve İdari Sorumlusu
WhatsApp Image 2022-11-12 at 10.20.21.jpeg
WhatsApp Image 2022-11-12 at 10.44.16.jpeg